inżynieria leśna
 
Encyklopedia PWN
inżynieria leśna,
zespół nauk technicznych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa leśnego;
rozróżnia się inżynierię leśną lądową (budowa leśnych szlaków komunikacyjnych: dróg, mostów, kolejek wąskotorowych, ślizgów, kolejek linowych oraz składnic drewna i osad leśnych) i wodną (budowa urządzeń wodno-melioracyjnych, np. przystosowanie cieków wodnych do spławu drewna, zabudowa i regulacja potoków, zabezpieczanie stoków górskich przed erozją); do głównych zadań inżynierii leśnej należą: ustalanie zasad inżynieryjnego zagospodarowania lasu (sylwanistyka), projektowanie budowli i urządzeń, określanie parametrów (geometrycznych, konstrukcyjnych, technologicznych) dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach leśnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia