inżynieria kryształów
 
Encyklopedia PWN
inżynieria kryształów, inżynieria ciała stałego,
dział chemii supramolekularnej zajmujący się projektowaniem struktury org. ciał stałych;
budowanie struktury polega na sterowanym rozpoznaniu odpowiedniego składnika molekularnego, a następnie spontanicznym tworzeniu się struktury supramolekularnej z komplementarnych składników, z których każdy ma 2 lub więcej identycznych, zdolnych do rozpoznania części (np. grup funkcyjnych). Oddziaływanie rozpoznające pomiędzy komplementarnymi składnikami indukuje spontaniczne molekularne sortowanie cząsteczek i generuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, orientację i rozpoznawanie cząsteczek na poziomie molekularnym. Współkrystalizacja 2 składników tego typu prowadzi do otrzymania kryształów mieszanych, w których oba składniki są ze sobą związane w rodzaj polimeru o naturze supramolekularnej. Uzyskany w ten sposób kryształ wykazuje specyficzne właściwości na poziomie makroskopowym (np. optyczne zjawiska nieliniowe oraz przenoszenie elektronów i przenoszenie energii), które zostały wcześniej zadane przez odpowiedni dobór składników krystalizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia