inżynieria bioprocesowa
 
Encyklopedia PWN
inżynieria bioprocesowa, inżynieria biochemiczna, bioinżynieria,
gałąź inżynierii chem. i procesowej zajmująca się techn. realizacją procesów biotechnol. (biotechnologia), tj. procesów przebiegających z udziałem organizmów żywych lub ich części, procesów, w których zasadniczym elementem jest przemiana biochemiczna;
cechy charakterystyczne inżynierii bioprocesowej wynikają z charakteru procesów biotechnol., odmiennego od klas. procesów chem.; są to: szczególny charakter materiału biol. (jego złożoność, zmienność w czasie procesu i wrażliwość na czynniki zewn.), szczególne wymagania procesowe (powtarzalność, sterylność), znaczna rozpiętość skali, szczególne wymagania ekon. (oszczędność energii, ochrona środowiska). W zakresie zainteresowań inżynierii bioprocesowej można wyróżnić 2 gł. obszary tematyczne: inżynierię bioreaktorów oraz procesy przygotowania, rozdzielania i oczyszczania substancji biol.; pierwszy obejmuje badanie przebiegu procesów biol. zachodzących w bioreaktorach, opracowywanie konstrukcji bioreaktorów i metod automatycznego sterowania ich pracą, natomiast drugi — procesy przygotowania surowców przemiany biol. (tzw. up stream processing) oraz procesy rozdzielania i oczyszczania produktów tej przemiany (tzw. down stream processing), tj. wydzielanie biomasy, niszczenie błon komórkowych, rozdzielanie wstępne, oczyszczanie i końcową obróbkę produktów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia