inwestor indywidualny
 
Encyklopedia PWN
inwestor indywidualny,
ekon. osoba fizyczna dokonująca inwestycji;
inwestor indywidualny najczęściej dokonuje niewielkich kwotowo inwestycji; nie zajmuje się działalnością inwestycyjną zawodowo, może dysponować mniejszą wiedzą i doświadczeniem niż inni uczestnicy rynku, a mała skala działalności uniemożliwia mu wywieranie istotnego wpływu na przedmiot inwestycji; z tych powodów jest chroniony przez odpowiednie regulacje prawne (dotyczące m.in. niedyskryminacyjnego traktowania inwestorów indywidualnych wobec inwestorów większych); ochronie inwestorów indywidualnych sprzyja też zrzeszanie się inwestorów indywidualnych w stowarzyszeniach, dysponujących nieporównanie większymi możliwościami oddziaływania na przedmiot inwestycji niż pojedynczy inwestor indywidualny; najprężniejsze są stowarzyszenia inwestorów indywidualnych we Francji, Szwecji i USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia