inwersja
 
Encyklopedia PWN
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
genet. rodzaj aberracji chromosomów;
odwrócenie odcinka chromosomu o 180°; powoduje zmianę kolejności nukleotydów, pociąga za sobą zmiany dziedziczne cech organizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia