inwersja rzeźby
 
Encyklopedia PWN
inwersja rzeźby,
geol. odwrócenie ukształtowania rzeźby terenu w stosunku do jego budowy geol., spowodowane zróżnicowaną odpornością skał na działanie czynników denudacyjnych;
polega na powstaniu dolin w osiach antyklin zawierających mało odporne skały w jądrze i tworzeniu się grzbietów w strefach synklin (np. dolina chęcińska w G. Świętokrzyskich powstała w osi antykliny, pasma Babiej Góry i Gorców utworzyły się w synklinach).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Inwersja rzeźby: a), b), c) stadia rozwoju rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia