interpluwialny okres
 
Encyklopedia PWN
interpluwialny okres,
suchy okres w strefie zwrotnikowej odpowiadający interglacjałowi w wyższych szer. geogr.
w o.i. zmniejszała się znacznie ilość opadów atmosferycznych, a wskutek podniesienia się temperatury — znacznie wzrastało parowanie; następowało zanikanie rzek, wysychanie jezior i obniżanie się poziomu wody gruntowej; zwiększały się obszary zajęte przez pustynie i półpustynie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia