integracja społeczna
 
Encyklopedia PWN
integracja społeczna,
stan zorganizowania, zespolenia i zharmonizowania różnorodnych elementów tworzących zbiorowość społeczną, odnoszący się do sfery norm i wartości, działań oraz łączności pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi.
Integracja normatywna oznacza stopień zgodności zachowań członków danej zbiorowości z wzorami zachowań obowiązującymi w tej społeczności; integracja funkcjonalna odnosi się do stopnia zgodności działania osób i instytucji z wyznaczonymi im rolami społ.; integracja komunikacyjna ukazuje intensywność wymiany informacji w systemie społecznym. Integracja społeczna jest warunkiem istnienia, działania i aktywności każdej grupy lub zbiorowości społ.; do jej utrzymania przyczynia się socjalizacja, a także rozmaite formy kontroli społecznej, stosujące mechanizm karania i nagradzania za określone zachowania. Przeciwieństwem integracji społecznej jest dezintegracja społ. — skrajna postać dezorganizacji społ., polegająca na ustaniu kontaktów, zerwaniu związków społ., zaniku reguł i norm współżycia społecznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia