inspekcja państwowa
 
Encyklopedia PWN
inspekcja państwowa,
działalność kontrolna, wykonywana w Polsce oprócz kontroli państwowej, sprawowanej przez NIK;
może mieć charakter inspekcji państwowej resortowej, prowadzonej przez wewnętrzne komórki ministerstw (lub urzędów centralnych) wobec jednostek organizacyjnych wchodzących w skład resortów, lub inspekcji państwowej specjalnej, polegającej na kontroli przestrzegania przepisów w danej dziedzinie przez wszystkich, wykonywanej przez organy wyodrębnione; organami inspekcji państwowej specjalnej są m.in.: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i podlegli mu inspektorzy terenowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia