infiltracja
 
Encyklopedia PWN
infiltracja
[łac.],
geol. ogólne pojęcie określajace wsiąkanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych, także wód powierzchniowych, w głąb skorupy ziemskiej;
i. efektywna obejmuje ilość wsiąkających wód zasilających wody podziemne; zależy ona od wielu czynników, gł. od przepuszczalności gleb, gruntów i skał, klimatu, rzeźby terenu, szaty roślinnej, zagospodarowania terenu; wielkość i. efektywnej na obszarze Polski wynosi średnio 18,2% opadów atmosferycznych, wobec średniej wartości w Europie — 19,3%; decyduje ona o zasobach wód podziemnych; wraz z infiltrującą wodą mogą przenikać do wód podziemnych różnego rodzaju zanieczyszczenia z atmosfery, powierzchni terenu, gleb i gruntów (zanieczyszczenie wód).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia