indyferentyzm moralny
 
Encyklopedia PWN
indyferentyzm moralny
[łac. indifferens ‘nie wykazujący różnic’]:
1) postawa obojętności w stosunku do obowiązujących w danej grupie norm moralnych; przeciwieństwo zaangażowania;
2) zatarcie granicy między dobrem a złem prowadzące do relatywizmu i nihilizmu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia