indoirańskie języki
 
Encyklopedia PWN
są one blisko spokrewnione i w najstarszej fazie rozwojowej wykazujące ogromne podobieństwo, zwłaszcza w dziedzinie leksyki, morfologii i składni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia