in statu nascendi
 
Encyklopedia PWN
in statu nascendi
[łac., ‘w stanie powstawania, rodzenia się’],
chem. określenie przejściowego, nietrwałego, bardzo aktywnego stanu substancji w momencie jej powstawania;
wodór in statu nascendi (np. wodór w chwili wydzielania z kwasu solnego w reakcji z cynkiem), zawierający najprawdopodobniej atomy (H) albo obdarzone nadmiarem energii cząsteczki (H2), redukuje manganian(VII) potasu, pomimo że wodór w normalnych warunkach tej reakcji nie wykazuje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia