ilość światła
 
Encyklopedia PWN
ilość światła, Q,
wielkość fiz., energia promieniowania opt. oceniana na podstawie wywołanego przez nie wrażenia świetlnego;
iloczyn strumienia świetlnego Φ wysyłanego przez źródło (lub padającego na powierzchnię oświetlaną) i czasu świecenia (padania) t; jeśli strumień świetlny jest stały w czasie Q = Φ · t, dla strumienia zmiennego w czasie ; jednostką ilości światła jest lumenosekunda (lm · s).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia