iloczas
 
Encyklopedia PWN
iloczas,
bezwzględny i. oznacza długość trwania określonej jednostki fonetycznej (głoski, sylaby, jednostki rytmicznej itp.) mierzonej w milisekundach; względny i. jest pojęciem fonologicznym i odnosi się do różnicy rozciągłości czasowej 2 lub czasem większej liczby jednostek fonetycznych (niemal wyłącznie fonemów), takich samych pod innymi względami, w analogicznych warunkach;
np. czeska dráha [‘kolej’, ‘linia kolejowa’] wobec draha [‘wygon’] czy drahá [‘droga’] (przymiotnik rodzaju żeńskiego), gdzie sygnałem różnicy znaczeniowej jest różnica fonologiczna między krótkim i długim a; ten iloczas fonologiczny odnosi się wyłącznie do fonemów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia