ignorantia iuris (legis) neminem excusat
 
Encyklopedia PWN
ignorantia iuris (legis) neminem excusat
[łac., ‘nieznajomość prawa nikogo nie uniewinnia’],
zasada prawa karnego przyjęta we wszystkich współcz. ustawodawstwach, wg której sprawca czynu zabronionego nie może się tłumaczyć nieznajomością przepisów prawa;
wg prawa pol. nieświadomość bezprawności czynu — jeśli tego błędu sprawca mógł uniknąć — nie wyłącza odpowiedzialności karnej; wobec sprawcy przestępstwa, które można popełnić tylko umyślnie, można jednak zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia