idżaz
 
Encyklopedia PWN
idżaz, idżaz al-Kuran,
muzułmańska teoria, ukształtowana ostatecznie w X w., głosząca cudowność Koranu, który jako Słowo Boże jest nienaśladowalny zarówno w formie, jak i w treści;
dotyczy to także stylu świętej księgi, która traktowana jest jako najdoskonalszy przejaw języka arabskiego jako języka, w którym mówi Bóg, oraz największy „cud” w islamie (arabski mudżiza). Z tej teorii wyprowadzona została zasada, że Koranu nie należy tłumaczyć na żaden inny język; ewentualne przekłady traktowane są przez teologów muzułmańskich jako komentarze do Koranu — tafsir. W ciągu wieków powstało wiele dzieł teol. poświęconych „cudowności” Koranu, które stały się jedną z podstaw arabskiej teorii literatury (np. Al-Bakillani).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia