idole
 
Encyklopedia PWN
idole
[łac. idolum ‘wyobrażenie’ < gr. eídōlon ‘podobizna’],
filoz. w starożytnej, greckiej teorii poznania (głównie u Demokryta z Abdery i w epikureizmie) są to małe cząstki (podobizny) wysyłane przez przedmioty we wszystkich kierunkach;
idole po zetknięciu się z narządem zmysłowym pobudzają umysł i wywołują wrażenia zmysłowe umożliwiające postrzeganie i poznawanie przedmiotów; w średniowieczu — wiedza niepewna, drugorzędna; wg F. Bacona — ułudy umysłu, złudzenia poznawcze umysłu ludzkiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia