iberyjska kultura
 
Encyklopedia PWN
iberyjska kultura,
archeol. prowincja kulturowa wydzielona dla początków epoki żelaza w południowej i południowo-wschodniej części Płw. Iberyjskiego;
powstała pod wpływem cywilizacji fenickiej, później — punickiej; osiedla zbliżone do miejskich; ceramika zdobiona dekoracją pasmową oraz czerwona, toczona na kole garncarskim; kultura iberyjska w ciągu V w. p.n.e. uległa przekształceniu na skutek kolonizacji greckiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia