homo mensura omnium
 
Encyklopedia PWN
homo mensura omnium
[łac., ‘człowiek miarą wszystkiego’],
łac. forma sentencji Protagorasa z Abdery, wg którego człowiek jest miarą wszystkich rzeczy; stanowi podstawę antropocentryzmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia