historia zbawienia
 
Encyklopedia PWN
historia zbawienia, gr. historia tes soterias, łac. historia salutis,
w ujęciu teologiczno-bibl. stopniowa realizacja planów Bożych w historii ludzkości;
na historię zbawienia składają się takie wydarzenia teol., jak: stworzenie człowieka, jego upadek i oddalenie od Boga, stopniowy powrót do Boga w epoce Starego Testamentu, dzieło zbawcze Chrystusa (punkt kulminacyjny), dzieje Kościoła, a jej końcem ma być powszechne zmartwychwstanie, sąd ostateczny i życie wieczne; historia zbawienia była ważnym przedmiotem rozważań w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, sam termin powstał w XVIII-wiecznym protestantyzmie; pod wpływem teol. refleksji nad całymi dziejami ludzkości i lepszego rozumienia hist. wymiarów ludzkiej egzystencji stała się przedmiotem zainteresowań współcz. teologii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia