hipisi
 
Encyklopedia PWN
hipisi
[ang. l.mn. hippies, l.poj. hippie ‘znający się na rzeczach nowych, modnych’],
młodzieżowy ruch społeczny, najbardziej widoczny i jaskrawy przejaw kontrkultury.
Pojawił się w USA w połowie lat 60. XX w. i skupiał nonkonformistyczną, zbuntowaną przeciw państwu i systemowi społecznemu część młodzieży. Hipisi odrzucali wzory kultury konsumpcyjnej, normy społeczne oparte na rywalizacji i wartościach materialnych, a także podstawowe instytucje życia społecznego, jak rodzina, oficjalne Kościoły, tradycyjna szkoła. Na szczycie hierarchii wartości aprobowanych przez hipisów znajdowała się wolność rozumiana jako brak ograniczeń narzucanych przez społeczeństwo i system polityczny oraz miłość pojmowana zarówno w sensie ewangelicznym, jak i erotycznym. W ideologii hipisów ważne miejsce zajmował skrajny pacyfizm (dlatego protest przeciw wojnie w Wietnamie oraz wszelkim przejawom militaryzmu), a także afirmacja swobody obyczajowej. Wolność hipisi manifestowali w różny sposób, także poprzez swój wygląd i strój (luźna odzież jaskrawo kolorowa lub w  „barwach ziemi”, długie włosy, brody, opaski na włosach). Zdystansowanie się wobec systemu społecznego znajdowało radykalny wyraz w tworzeniu komun zastępujących rodzinę lub, w większej skali, lokalną, sąsiedzką społeczność. Ważnym i często destrukcyjnym składnikiem stylu życia hipisów były eksperymenty z narkotykami. Ruch hipisów szybko przekroczył granice USA i objął swoim zasięgiem niemal całą Europę oraz Australię. Trafił też w końcu lat 60. do Polski, mimo że pełna realizacja hipisowskiego stylu życia była w warunkach komunistycznych prawie niemożliwa. Ekspansję i masowość ruchu należy przypisać jego atrakcyjności nie tylko dla samej młodzieży, lecz także dla środowisk artystycznych i intelektualnych. Hipisi stali się inspiracją dla muzyków rockowych, malarzy, twórców teatralnych i filmowych, psychologów i socjologów.
Bibliografia
A. JAWŁOWSKA Drogi kontrkultury, Warszawa 1975;
Ch.A. REICH Zieleni się Ameryka, Warszawa 1976.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia