heterogenia
 
Encyklopedia PWN
heterogenia
[gr. héteros ‘inny’, génos ‘ród’, ‘pochodzenie’],
filoz. pogląd w etyce, wg którego cele do jakich dąży człowiek, lub realizowane przez niego wartości są niejednorodne i w sposób istotny różnią się między sobą;
heterogenia prowadzi do pluralizmu aksjologicznego; przeciwieństwo homogenii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia