hemoterapia
 
Encyklopedia PWN
bezpieczna hemoterapia stała się możliwa dzięki odkryciu grup krwi, wprowadzeniu metod separacji i konserwacji poszczególnych składników krwi oraz ustaleniu ścisłych wskazań do ich stosowania; w lecznictwie znajdują zastosowanie koncentraty krwinek czerwonych i płytek krwi, świeże, mrożone osocze, krioprecypitat (stężony preparat niektórych białek osocza), koncentraty czynników krzepnięcia, immunoglobuliny i albuminy oraz hemopoetyczne komórki macierzyste.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia