hemolizyny
 
Encyklopedia PWN
hemolizyny
[gr.],
przeciwciała znajdujące się w osoczu, powodujące uszkodzenie błony komórkowej krwinek czerwonych i uwolnienie hemoglobiny do otoczenia (hemoliza);
hemolizyny istnieją normalnie we krwi ssaków i są skierowane przeciwko krwinkom obcogatunkowym; u człowieka i wyższych ssaków mogą mieć swoistość grupową i są skierowane przeciwko określonemu antygenowi w erytrocytach; hemolizyny odpornościowe, sztucznie otrzymane, o wysokim stężeniu, stosuje się do celów diagnostycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia