hartlej
 
Encyklopedia PWN
hartlej,
jednostka ilości informacji;
ilość informacji, jaka odpowiada zajściu jednego zdarzenia spośród 10 wzajemnie wyłączających się zdarzeń wówczas, gdy log10(1/p) = 1 (p — prawdopodobieństwo zajścia pojedynczego zdarzenia), tj. gdy prawdopodobieństwo każdego z tych zdarzeń jest równe 1/10.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia