haremowe zespoły zwierzęce
 
Encyklopedia PWN
haremowe zespoły zwierzęce,
zespoły rodzinne ssaków składające się z aktywnego seksualnie samca i wielu podporządkowanych mu samic (zespoły poliginiczne) — „żon”, oraz dorosłych „synów” (podporządkowane samce) i młodszych dzieci obu płci;
podporządkowane samce na ogół nie kopulują z samicami, a jeśli do tego dochodzi, to nigdy nie kończy się to zapłodnieniem z powodu tzw. psychicznej kastracji; średnia wielkość haremu zwierząt poliginicznych wzrasta ze wzrostem stosunku wielkości ciała samca do przeciętnej wielkości samicy; samce goryli (z typowym haremem złożonym z 3 do 6 samic) są niemal dwa razy cięższe od samic; średni harem południowego słonia mor. liczy 48 „żon”, masa każdej może dochodzić do 900 kg, natomiast masa samca osiąga 3 t. Gatunki poliginiczne wykazują także tendencję do wyraźniejszych różnic między samcami i samicami; u człowieka zróżnicowanie osobników przeciwnej płci jest umiarkowane; z trzeciorzędowych cech płciowych to gł. różnice owłosienia ciała i twarzy, piersi u kobiet nawet przed pierwszą ciążą (wyjątek wśród naczelnych), a rozwinęły się one ewolucyjnie dla cementowania więzi partnerów. W haremowych zespołach zwierzęcych często bywa dobrze wyrażona hierarchia społeczna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia