handel żywym towarem
 
Encyklopedia PWN
handel żywym towarem,
w prawie międzynar. uprowadzanie, zwabianie lub dostarczanie osób w celu uprawiania nierządu, nawet za ich zgodą, oraz uprawianie handlu kobietami i dziećmi, nawet za ich zgodą;
zakazany przez konwencje m.in. z 1921, 1933, protokół z 1947 i konwencję z 1950, których stroną jest również Polska; wg prawa polskiego handel żywym towarem jest karany niezależnie od obywatelstwa sprawcy i przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia tego przestępstwa (tzw. represja wszechświat.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia