hadziacka ugoda
 
Encyklopedia PWN
hadziacka ugoda,
unia zawarta 16 IX 1658 w Hadziaczu (Ukraina) między Rzecząpospolitą a hetmanem zaporoskim I. Wyhowskim i starszyzną kozacką.
Przewidywała m.in. utworzenie księstwa ruskiego połączonego unią z Polską; władzę w księstwie sprawować miał hetman ruski, zatwierdzony przez króla pol.; księstwo miały łączyć z Koroną i Litwą: osoba monarchy, wspólna władza prawodawcza (sejm) i polityka zagr.; wyznanie prawosł. miało mieć równe prawa z rzymskokatol.; nie zrealizowana na skutek wybuchu powstania, popartego przez Rosję i wznowienia wojny Rzeczypospolitej z Rosją.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia