gwara
 
Encyklopedia PWN
gwara,
odmiana języka ogólnonar. lub etnicznego;
gwara ma oprócz wspólnych cech ogólnonarodowych także zespół odrębnych cech fonetycznych, morfologicznych, składniowych, leksykalnych (tzw. innowacji gwarotwórczych), który jest wyznacznikiem jej zasięgu terytorialnego; ten zasób właściwości systemu gramatycznego czy wymowy, wytworzony w odizolowanej społeczności wiejskiej, przekazywany z pokolenia na pokolenie, decyduje o odrębności wobec innych gwar i języka ogólnego (np. gwara krakowska, góralska w obrębie dialektu małopolskiego); w tym znaczeniu termin „gwara” jest używany wymiennie z terminem „dialekt”; termin ten bywa również używany na określenie słownictwa charakterystycznego dla poszczególnych grup społecznych, zawodowych, środowiskowych — gwara uczniowska, myśliwska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia