graficzna ekspertyza pisma
 
Encyklopedia PWN
graficzna ekspertyza pisma,
badanie mające na celu ustalenie, czy dane rękopisy pochodzą od określonej osoby;
łącznie z badaniami pisma maszyn. i druków wchodzi ona w zakres ekspertyzy dokumentów i ma duże znaczenie w kryminalistyce; podstawą graficznej ekspertyzy pisma jest fakt, że pismo ręczne każdego człowieka ma pewne indywidualne cechy, które nigdy nie ulegają zmianie; graficzna ekspertyza pisma dotyczy formalnych cech graficznych pisma (m.in. stosunków wielkościowych między elementami pisma) i właściwości językowych (ortograf., stylistycznych itp.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia