gospodarstwo stawowe
 
Encyklopedia PWN
gospodarstwo stawowe,
zespół sztucznych stawów oraz urządzeń do chowu i hodowli ryb wraz z wylęgarnią ryb, budynkami gosp. i mieszkalnymi.
W Polsce istnieją gospodarstwa typu karpiowego i pstrągowego, różniące się sposobem chowu ryb, gat. hodowanych ryb, budową stawów, powierzchnią, sposobem gospodarowania wodą, wyposażeniem. Gospodarstwo karpiowe to stawy ziemne (kopane lub sypane), z których można spuszczać wodę i osuszać dno, zróżnicowane pod względem powierzchni i głębokości, w sezonie letnim nie stosujące przepływu wody; każdy etap wychowu ryb przebiega w innej kategorii stawów; hoduje się gł. karpie (rzadziej — inne gat. ryb), w cyklu 2- lub 3-letnim; ryby żywią się pokarmem naturalnie występującym w stawie lub są dokarmiane paszą dostarczaną z zewnątrz. W gospodarstwach pstrągowych chów odbywa się przy dużym zagęszczeniu ryb i intensywnym przepływie wody w stawach, regulowanym w zależności od bilansu tlenowego; hoduje się gł. pstrąga tęczowego; produkcja ryb towarowych jest prowadzona w cyklu 2-letnim; o wielkości produkcji decyduje ilość i jakość wody (I i II klasa czystości, temp. do 20°C); obecnie technologia chowu opiera się wyłącznie na wysokoenerg. paszach granulowanych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia