geologiczne zdjęcie
 
Encyklopedia PWN
geologiczne zdjęcie,
zestawienie w formie graficznej i opisowej wyników badań geol. przeprowadzonych na określonym terenie, stanowiące podstawę do sporządzenia mapy geologicznej;
zakres badań terenowych zależy od rodzaju i skali mapy; obejmuje m.in. rejestrację (i analizę) faktów litologicznych, stratygraf., tektonicznych i in. dokonaną w odsłonięciach naturalnych lub sztucznych (np. wiercenia, szyby) oraz badania za pomocą metod geofiz. (np. sejsmicznych, grawimetrycznych), zwłaszcza w terenie, na którego powierzchni jest mało danych pozwalających na interpretację jego budowy geol.; w badaniach geol. stosuje się często metody teledetekcji; terminem „zdjęcie geologiczne” określa się też terenową mapę geol. (zwłaszcza rękopiśmienną).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia