gen reporterowy
 
Encyklopedia PWN
gen reporterowy,
gen, którego aktywność można łatwo badać, wykorzystując np. metody histochemiczne, fluorymetryczne, służący w biologii molekularnej do oceny poziomu ekspresji kontrolowanego przez badaną sekwencję regulatorową (np. promotor) w różnych tkankach, stadiach rozwoju lub w odpowiedzi na różne czynniki;
do tego celu wykorzystuje się wektory reporterowe niosące g.r. pod kontrolą badanej sekwencji regulatorowej; innym zastosowaniem jest stworzenie metodami inżynierii genetycznej fuzji białka reporterowego (np. GFP) z badanym białkiem w celu obserwacji jego losów w komórce; przykładami g.r. mogą być GFP, lucyferaza czy acetylotransferaza chloramfenikolu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia