gazolina
 
Encyklopedia PWN
gazolina,
ciekła mieszanina lekkich węglowodorów nasyconych, o cząsteczkach zawierających do 9 atomów węgla;
łatwo palna ciecz o gęstości ok. 0,665 g/cm3 i liczbie oktanowej 70–75; gazolinę wydziela się z mokrego gazu ziemnego 3 metodami: 1) przez sprężenie i rozprężenie gazu (co powoduje skroplenie węglowodorów); 2) przez absorpcję gazu w specjalnym oleju płuczkowym; 3) przez adsorpcję gazu na węglu aktywowanym. Gazolina jest stosowana jako surowiec do syntez chem. (poddaje się ją pirolizie); g. stabilizowaną stosuje się jako surowiec do produkcji benzyn rozpuszczalnikowych lub dodaje do benzyn silnikowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia