gaźnik
 
Encyklopedia PWN
gaźnik,
urządzenie w silniku spalinowym tłokowym o zapłonie iskrowym służące do dozowania i zapewnienia odpowiedniego rozdrobnienia (w strumieniu powietrza) paliwa ciekłego doprowadzanego do cylindrów silnika oraz do regulacji wydatku tak utworzonej mieszanki paliwowo-powietrznej.
Podstawowe elementy: przewód przepływu powietrza, z gardzielą i przepustnicą, urządzenie doprowadzania paliwa i utrzymywania jego stałego ciśnienia oraz zestaw dysz i rozpylaczy, które umożliwiają dostosowywanie zużycia i rozpylenia paliwa do potrzeb silnika w zmiennych warunkach jego pracy. Gardziel stanowi zwężkę, w której — w wyniku przepływu powietrza — następuje spadek ciśnienia; przepustnica umożliwia zmniejszanie przekroju przepływu mieszanki w sposób mech., paliwo jest doprowadzane do komory pływakowej, w której jego stały poziom utrzymuje się dzięki działaniu pływaka i zaworu iglicowego; paliwo przepływa z komory pływakowej przez dyszę do rozpylacza, umieszczonego w gardzieli i jest wprowadzane w strumień powietrza dzięki różnicy ciśnień panujących w komorze pływakowej (atmosferyczne) i w gardzieli (obniżone); dodatkowe dysze, rozpylacze i inne urządzenia pomocnicze umożliwiają korygowanie ilości doprowadzanego paliwa stosownie do aktualnych potrzeb silnika. Pierwszy g. o mech. rozpryskiwaniu ciekłego paliwa w przewodzie dolotowym zastosował 1875 S. Marcus. Zasilanie gaźnikowe coraz częściej zastępuje się wtryskowym (wtrysk paliwa).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Gaźnik, schemat wyk. Studio BAMA/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia