gawska kultura
 
Encyklopedia PWN
gawska kultura,
archeol. kultura późnej epoki brązu obejmująca tereny górnego i środkowego dorzecza Cisy i Siedmiogród;
zamieszkiwano osiedla otwarte z owalnymi lub czworobocznymi ziemiankami i półziemiankami oraz grody; obrządek pogrzebowy ciałopalny, popielnicowy, groby płaskie; rozwinął się tu potężny ośr. metalurgii brązu, wydobywano sól kam.; ceramika starannie wykonana, z dużą liczbą naczyń bogato profilowanych, zdobionych ornamentami żłobionymi i plast.; z brązu produkowano liczne okazy broni, narzędzi i ozdób; ekspansja i rozległe oddziaływania kultura gawska są znane z terenów Siedmiogrodu, Mołdawii, północnych Włoch.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia