fyllonit
 
Encyklopedia PWN
fyllonit
[gr.],
łupkowa skała metamorficzna o wyglądzie podobnym do fyllitu, lecz o innej genezie;
powstaje wskutek metamorfizmu wstecznego (diaftorezy) połączonego z mech. rozkruszaniem (mylonityzacją) pierwotnie bardziej gruboziarnistych skał (np. granitów i gnejsów) pod wpływem ruchów tektonicznych, przy czym proces ten zachodzi na niewielkich głębokościach i w temperaturach niższych niż te, w których powstawały skały wyjściowe; często zawiera liczne ślady tekstur oraz relikty miner. (np. ziarna granatów, staurolitu) skał macierzystych; występuje w strefach orogenicznych, np. w Alpach, Sudetach, Karpatach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia