fuzja
 
Encyklopedia PWN
fuzja
[łac. fusio ‘stapianie’],
językozn. pojęcie i termin wprowadzony do językoznawstwa przez E. Sapira na oznaczenie ściślejszego zespolenia morfemów, z których jest utworzona dana forma wyrazowa;
polega ona na różnego rodzaju zmianach dźwiękowych, które zachodzą na styku morfemów lub w samych morfemach i tym samym zacierają granicę morfologiczną; np. pol. boski, starostwo, powstałe z uproszczenia form boż-ski, starost-stwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia