funkcje semantyczne
 
Encyklopedia PWN
funkcje semantyczne,
log. w szerszym sensie — wszelkie funkcje, jakie w aktach komunikacji pełnią wyrażenia (znaki) językowe; w węższym sensie — funkcja denotowania i funkcja znaczenia, a także funkcja reprezentowania, pełniona przez zmienne w stosunku do przedmiotów, których nazwy można podstawiać za te zmienne.
Do funkcji semantycznych w szerszym sensie jest zaliczana funkcja wyrażania, pełniona przez znaki w stosunku do przeżyć osoby, która je wypowiada.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia