funkcja zbioru
 
Encyklopedia PWN
funkcja zbioru,
mat. pojęcie z zakresu teorii miary: funkcja φ określona na rodzinie zbiorów P, przyporządkowująca dowolnemu zbiorowi A należącemu do P liczbę φ(A) należącą do rozszerzonego zbioru liczb rzeczywistych (tzn. wraz z ±∞)
funkcja zbioru φ nazywa się addytywną, jeśli z równości AB = Ø wynika równość φ(A B) = φ(A) + φ(B); f.z. φ nazywa się przeliczalnie addytywną, jeśli z równości AiAj = Ø (ij) wynika równość φ(A1 A2 ...) = φ(A1) + φ(A2) +... Funkcja zbioru przeliczalnie addytywna określona na σ -ciele P i przyjmująca wartości nieujemne nazywa się miarą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia