funkcja potęgowa
 
Encyklopedia PWN
funkcja potęgowa,
mat. funkcja postaci y = xa, gdzie liczba a jest ustalonym wykładnikiem;
dla x > 0 funkcja potęgowa jest zawsze określona, niezależnie od a; dla a = 1, 2, 3, ... funkcja potęgowa jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x; w przypadku a całkowitego ujemnego lub równego zeru funkcja potęgowa jest określona dla x ≠ 0; jeśli wykładnik a jest odwrotnością liczby nieparzystej dodatniej, to wartość xa można sensownie określić dla dowolnej liczby rzeczywistej x.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia