Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
 
Encyklopedia PWN
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, ang. United Nations Children’s Fund (UNICEF),
organ pomocniczy ONZ, instytucja pomocy dzieciom;
utworzony 1946 z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednocznych; siedziba Sekretariatu w Nowym Jorku, pracami kieruje Dyrektor Wykonawczy; jednym z założycieli i pierwszym prezesem Rady Zarządzającej (nacz. władzy złożonej z przedstawicieli 30 krajów, z Polską od 1956) był Polak — L. Rajchman. UNICEF działa na rzecz podnoszenia stanu zdrowotności, wyżywienia i warunków życia dzieci na świecie, gł. w krajach ekonomicznie słabo rozwiniętych, a także (od 1958) w zakresie pomocy socjalnej dzieciom i ich rodzinom; pomoc UNICEF obejmuje ochronę zdrowia, opiekę nad rodziną i dzieckiem, zwalczanie chorób zakaźnych, racjonalne żywienie (m.in. upowszechnianie wiedzy o racjonalnym żywieniu dzieci, pomoc w produkcji mleka w proszku i pokarmów bogatych w białko), nauczanie i szkolenie zaw. dzieci i młodzieży, doraźną pomoc w przypadkach klęsk żywiołowych, dostarczanie niektórych artykułów spoż. oraz środków i urządzeń do ich produkcji, także pomoc we właściwym i ekon. ich wykorzystaniu. Współpracuje z FAO, WHO, UNESCO i komitetami nar. UNICEF. UNICEF jest finansowany ze składek członkowskich państw zrzeszonych, darów instytucji, osób prywatnych i in. źródeł. W 1965 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia