fratria
 
Encyklopedia PWN
fratria
[gr. phratría ‘braterstwo’],
etnogr. jednostka wewn. podziału plemienia składająca się z kilku rodów;
w plemieniu występują na ogół 2, rzadziej 3 f.; pełnią one funkcje polit., ceremonialne oraz sakralne i uzupełniają się wzajemnie, współtworząc zintegrowaną strukturę plemienia; f. uważa się za grupę krewniaczą, ponieważ jej członkowie podzielają przekonanie o wspólnym pochodzeniu od jednego przodka; niektóre f. są egzogamiczne; termin „fratria” wprowadził do etnologii L.H. Morgan (1877), uważając (błędnie) f. za zjawisko powszechne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia