fotoliza błyskowa
 
Encyklopedia PWN
fotoliza błyskowa,
metoda badania krótko żyjących produktów pośrednich, tworzących się w reakcjach fotochemicznych;
polega na krótkotrwałym naświetleniu próbki silnym impulsem światła inicjującym proces fotochemiczny, a następnie poddaniu jej analizie metodami optycznymi, zwykle przy użyciu drugiego, słabszego impulsu świetlnego; pomiar stężenia produktów pośrednich pozwala na badanie mechanizmu i kinetyki zachodzących reakcji; jako źródeł światła używa się laserów impulsowych lub lamp błyskowych; rozdzielczość czasowa fotolizy błyskowej sięga femtosekund; opracowana przez G.A. Portera i R.G.W. Norrisha.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia