fonematyka
 
Encyklopedia PWN
fonematyka
[gr. phṓnēma ‘głos’, ‘dźwięk’],
nauka o fonemach rozpatrywanych strukturalistycznie (taksonomicznie), na podstawie dystrybucji głosek (dystrybucja);
także strukturalny opis inwentarza fonemów danego języka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia