fitopatometria
 
Encyklopedia PWN
fitopatometria
[gr. phytón ‘roślina’, páthos ‘cierpienie’, metréō ‘mierzę’],
roln. dziedzina epidemiologii fitopatologicznej zajmująca się opracowaniem oraz stosowaniem metod obserwacji i pomiarów rozmiarów epidemii wśród roślin, a także ustalaniem mierników poziomu rozwoju choroby;
najczęściej miernikami są: częstość występowania choroby (liczba roślin, liści lub innych organów dotkniętych chorobą, jeśli wystąpienie choroby czyni roślinę nieużyteczną, np. owoce truskawki nadgniłe z powodu szarej pleśni), nasilenie choroby (np. procentowy udział powierzchni pokrytej objawami choroby lub stopień porażenia rośliny, wyrażony w umownej skali) oraz obniżka plonu wywołana chorobą; dobór właściwych mierników i ich prawidłowe stosowanie decydują o opracowaniu odpowiednich modeli rozwoju epifitoz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia