filius familias
 
Encyklopedia PWN
filius familias
[łac.],
w prawie rzym. syn znajdujący się pod władzą ojca (patria potestas), nie mający zdolności prawnej w zakresie prawa prywatnego ani własnego majątku;
za popełnione przez syna czyny niedozwolone odpowiadał ojciec, który mógł się uwolnić od tej odpowiedzialności, wydając syna poszkodowanemu; f.f. przestawał podlegać władzy ojca po jego zgonie, w wyniku uwolnienia się spod jego władzy (emancypacja) lub objęcia wysokiego stanowiska kapłańskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia