feasibility study
 
Encyklopedia PWN
feasibility study
[fi:zəbı̣ləti stạdi; ang., ‘studium wykonalności’],
część business planu, profesjonalna ocena wykonalności przedsięwzięcia;
feasibility study powinno zawierać: określenie wymaganych nakładów związanych z lokalizacją, szacunkiem kosztów ochrony środowiska, technologią, wyposażeniem, surowcami i materiałami, uwzględniać koszty pośrednie (m.in. administracyjne, amortyzację); sposób sfinansowania przyszłej inwestycji; rachunek kosztów, zysków i rentowności; analizę marketingową, m.in. możliwości zbytu wytwarzanych produktów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia