fantazja
 
Encyklopedia PWN
fantazja
[gr. phantasía],
psychol. wyobraźnia twórcza, zdolność do przetwarzania i wzbogacania śladów przeszłych doświadczeń (obrazowych i słownych), do tworzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów, zdarzeń, sytuacji, które w dotychczasowym doświadczeniu jednostki nie występowały;
zaznacza się szczególnie silnie w marzeniach sennych; jako zdolność do snucia projektów i pomysłów, jest warunkiem uczenia się, pracy nauk., twórczości; odgrywa też rolę w regulacji napięć psychicznych wywołanych frustracją (pozwala na realizację nie zaspokojonych dążeń na poziomie symbolicznej operacji); analiza wytworów fantazji stanowi jedną z metod diagnozy procesów emocjonalno-motywacyjnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia